Tips för dig som vill jobba som barnvakt

Som förälder är det rätt skönt att kunna ha en bra barnvakt man litar på. Är det så att du själv är en som vill kunna ställa upp och vara barnvakt och på så vis tjäna lite pengar, så finns det en del saker du bör tänka på. Det så att du blir anlitad om igen!

Det du kan göra först är att fundera på din egen barndom. Kanske du hade en egen barnvakt? Hur var den personen och vad borde de ha gjort bättre?  Lär dig av dina erfarenheter och var den barnvakten som du själv hade velat ha som barn. Reflektera över vilka kvaliteter som skulle vara lämpliga att ha när man ska passa barn.

Du bör även se till att vara organiserad och skapa ett schema, särskilt om du har flera familjer du är barnvakt hos. 

Lyssna på reglerna och instruktionerna

Är du barnvakt för första gången hos en familj, så är det viktigt att du får regler och instruktioner att följa. Alla familjer är olika och har olika regler, förväntningar och instruktioner. Fråga gärna föräldarna om vilka regler som gäller hemma hos dem och ifall det är några särskilda instruktioner du bör känna till. Fråga hellre för mycket än för lite!

Även om nödsituationer oftast är ovanliga är det extremt viktigt att vara förberedd om det skulle hända. Diskutera med föräldrarna vad du ska göra om en nödsituation uppstår. Se till att du har alla nödnummer, kontaktuppgifter till föräldrarna och all den information som du behöver om en olycka skulle vara framme.

2 May 2022