Våra barn är vår framtid

När man ser en grupp med barn som leker så är det svårt att föreställa sig att de en dag kommer att vara vuxna, det är de som kommer att bli våra framtida politiker, våra läkare som tar hand om oss och även poliser som skyddar oss. Det är en naturlig gång i livet och precis så det ska vara, men det är ändå ganska svårt att ta till sig när de sitter på golvet och kör runt med en bil och gör motorljud med tungan. Jag brukar fundera en hel del på vad mina barn kommer att bli när de växer upp, vad deras drömmar kommer att bli och hur jag som mamma kan se till att de får de verktyg de behöver för att nå sina mål. 

Låt barnen vara barn så länge de kan

Man ska naturligtvis inte försöka få sina barn att tänka på vuxenlivet för tidigt, men om man sätter barnen i fokus redan när de är riktigt små så kan de få ett ökat självförtroende, större empatiska förmågor och även ett mod att våga försöka göra saker även om det ibland går fel. Var delaktig i barnens lekar, hjälp dem att skapa sig en egen identitet och se till att stötta dem så mycket du bara kan är de tips jag kan ge. När de sedan växer upp och ska börja ta ett vuxenansvar så kan de ord och den uppmuntran de fick som små vara det som gör skillnad, att de vågar ta steget ut och försöka uppfylla sina drömmar.  

24 Jan 2017