Viktigt att barnen kommer först!

Barn är känsliga varelser. Det som händer i deras barndom, kommer troligtvis att påverka dem i deras vuxenliv. Därför är det så viktigt att det blir så bra som möjligt för dem när de växer upp. Jag tänker på de barn som inte har det lika bra som andra. Barn som utsätts för vuxna som inte är friska i huvudet, som misshandlar eller förgriper sig på dem och jag tänker att det är så viktigt att brott som begås mot barn avslöjas. Har inte barnet en familj som tar till vara deras bästa är det desto viktigare att juristerna kring barnet fattar rätt beslut. Och hur vet man det? Det viktigaste därför att ta reda på vad som hänt barnet. Vad kan barnet själv berätta? Som okänd person bör man inte ta kontakt med barnet själv, om man inte känner att man kan det eller är proffs på det. Däremot är det viktigt att ansvara för att någon professionell, till exempel någon barnpsykolog, kan få prata med barnet för att kunna veta vad som hänt. Vet man det, är det första steget för att kunna fatta rätt beslut. Ibland måste man prata många gånger med barnet för att säkerställa att det är rätt beslut som tas. I alla fall som rör barnet, är det alltid viktigt att hen får komma till tals.

Någon måste stå på barnens sida

Det behövs många som är på barnens sida, eftersom våra domstolar inte är anpassade för barn. De fungerar ju ännu inte som vuxna. De kan inte berätta på samma sätt som vuxna om vad som har hänt. Det är sällan de kan namnge klockslag, datum, eller händelseförlopp. Något som en domstol helst vill. Därför är det desto viktigare att det finns professionella som kan hjälpa dem i en rättssituation. Det är här som Lege advokatbyrå kommer in, du hittar dem på http://www.lvuadvokat.se/. De har som sin profession att kunna ta sig an fall där barn har blivit omhändertagna av socialtjänsten i sin kommun. De arbetar med att ta till vara barnens intressen och att det är barnens rätt som kommer i första hand. Att omhänderta ett barn är ett väldigt stort ingrepp i barnets liv. Ofta kan det vara traumatiskt, då barnet flyttas från sin invanda miljö. Dock är det så att, i fall barnet har blivit utsatt för övergrepp och/eller misshandel kan det vara just det som räddar barnen - och kunna veta skillnaden är inte alltid lätt. Det är då de som är berörda bör ringa Lege advokatbyrå.

16 Jul 2017